La búsqueda del término quitar ha obtenido 17 resultados
ES Español EN Inglés
quitar (v) [objetos] clear away (v) [objetos]
quitar (v) [general] remove (v) [general]
quitar (v) [escombros] clear away (v) [escombros]
quitar (v) [escombros] remove (v) [escombros]
quitar (v) [valor] take away from (v) [valor]
ES Español EN Inglés
quitar (v) [valor] detract from (v) [valor]
quitar (v) [movimiento] whisk away (v) [movimiento]
quitar (v) [movimiento] brush away (v) [movimiento]
quitar (v) [objetos] remove (v) [objetos]
quitar (v) [to remove] get rid of (v) [to remove]
quitar (v) [objetos] take away (v) [objetos]
quitar (v) [objetos] deprive of (v) [objetos]
quitar (v) [objetos] rob of (v) [objetos]
quitar (v) [llevarse] carry off (v) [llevarse]
quitar (v) [llevarse] take away (v) [llevarse]
quitar withdraw
quitar (v) [general] take away (v) [general]
ES Sinónimos de quitar EN Traducciones
obstruir [estorbar] (v) occlude
evitar [estorbar] (v) help
hurtar [despojar] (v) shoplift
remover [separar] (v) clear
desalojar [separar] (v) evict
alzar [separar] (v) raise
destapar [abrir] (v) unveil
cribar [elegir] (v) sift
escoger [elegir] (v) choose
apartar [separar] (v) draw away
dejar [separar] (v) drop
raspar [borrar] (v) scrape
alejar [separar] (v) avert (formal)
talar [podar] (v) chop off
limpiar [podar] (v) wipe
destronar [separar] (v) dethrone
suprimir [arrancar] (v) shut down
desembarazar [limpiar] extricate
ratear [hurtar] (v) filch
expulsar [separar] (v) drum out