Polaco Español
zamsz ante
zamykać cerrar
zamysł intención
Zamyślać Tener el propósito
Zamyślić się głęboko Brood
zamówienia publiczne contratación administrativa
zamężna casada
Zandvoort Circuito de Zandvoort
Zanieczyszcenie Contaminación
zanieczyszczenia contaminantes
zanieczyszczenia fizyczne contaminantes físicos
zanieczyszczenia fotochemiczne contaminación fotoquímica
zanieczyszczenia komunikacyjne contaminación de vehículo de motor
zanieczyszczenia krajowe contaminación doméstica
zanieczyszczenia nie podlegające rozkładowi biologicznemu contaminantes no biodegradables
zanieczyszczenia nieorganiczne contaminación mineral
zanieczyszczenia organiczne contaminación orgánica
zanieczyszczenia pochodzenia biologicznego contaminantes biológicos
zanieczyszczenia podlegające rozkładowi biologicznemu contaminantes biodegradables
zanieczyszczenia powietrza contaminantes atmosféricos
zanieczyszczenia radioaktywne contaminantes radiactivos
zanieczyszczenia ropą naftową contaminación de petróleo
zanieczyszczenia związkami halogenowanym contaminantes halogenados
zanieczyszczenia złożone contaminación compuesta
zanieczyszczenie contaminación
zanieczyszczenie atmosfery contaminación atmosférica
zanieczyszczenie chemiczne contaminación química
zanieczyszczenie fizyczne contaminación física
zanieczyszczenie gruntu contaminación de tierras