Polaco Español
Zasada kosmologiczna Principio cosmológico
Zasada najmniejszego działania Principio de mínima acción
Zasada nieoznaczoności Relación de indeterminación de Heisenberg
Zasada odpowiedniości Principio de correspondencia
Zasada ostrożności Principio de precaución
Zasada Petera Principio de Peter
zasada przezorności principio preventivo
zasada społeczeństwo płaci principio de pago comunitario
Zasada superpozycji Superposición cuántica
Zasada szufladkowa Dirichleta Principio del palomar
Zasada tożsamości Principio de identidad
Zasada zachowania energii Conservación de la energía
zasada zanieczyszczający płaci principio contaminador-pagador
zasada zrównoważnego rozwoju principio de continuidad
Zasadnicze twierdzenie algebry Teorema fundamental del álgebra
Zasadowica Alcalosis
zasadowość carácter básico
Zasady Base
Zasady dynamiki Newtona Leyes de Newton
Zasady gry w szachy Reglas del ajedrez
zasady współpracy principio de cooperación
zasadzka trampa
zasiać sembrar
zasiedzenie prescripción
zasilacz fuente de alimentación
Zasilacz bezprzerwowy Sistema de alimentación ininterrumpida
zasilać impulsar
zasięgnąć języka indagar
zasiłek subsidio
zaskakiwać pasmar
zaskakująco extraordinariamente
zaskakujący asombroso
zaskoczenie sorpresa
zaskoczony desconcertado
zaskoczyć sorprender
zaskroniec culebra de agua