Polaco Español
zero cero
Zero bezwzględne Cero absoluto
Zerowa zasada termodynamiki Principio Cero de la Termodinámica
Zerwane zaręczyny Sad Cypress
Zerwanie Brech
zerwanie kontraktu infracciones
zerwać terminar
zespajać unir, soldar
zespawać soldar
zespoić unir, soldar
zespolony complexo
Zespoły mieloproliferacyjne Síndrome mieloproliferativo crónico
Zespól przewodów elektrycznych Hacer trabajar
zespół banda
zespół aglomeracji conurbación
Zespół Alporta Síndrome de Alport
Zespół Angelmana Síndrome de Angelman
Zespół antyfosfolipidowy Síndrome antifosfolípido
Zespół Arnolda-Chiariego Malformación de Arnold-Chiari
Zespół Aspergera Síndrome de Asperger
Zespół ataksja-teleangiektazja Ataxia telangiectasia
Zespół Beckwitha i Wiedemanna Síndrome de Beckwith Wiedemann
Zespół bezdechu śródsennego Síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño
Zespół Capgrasa Mal de Capgras
Zespół Cotarda Síndrome de Cotard
Zespół Cushinga Síndrome de Cushing
zespół Downa síndrome de Down
Zespół Dresslera Síndrome de Dressler
Zespół Edwardsa Síndrome de Edwards
Zespół Ehlersa-Danlosa Síndrome de Ehlers-Danlos
Zespół Fregoliego Síndrome de Frégoli
Zespół Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera Síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker
Zespół Gilberta Síndrome de Gilbert
zespół Guillaina-Barrégo síndrome de Guillain-Barré
Zespół hipereozynofilowy Síndrome hipereosinofílico
zespół hipoplazji lewego serca síndrome del corazón izquierdo hipoplástico
Zespół Hornera Síndrome de Claude-Bernard-Horner