EspañolCheco
astronomía astronomie
Astronomía y astrofísica Astronomie
astronáutica astronautika
astrólogo astrolog
astrónomo astronom
astucia úskočnost
asturiano asturština
Asturias Asturie
astuta rafinovaný
astuto chytrý
Astérix Asterix
Astérix el Galo Asterix
Astérix el Galo - Astérix el Galo Asterix
Asuero Ahasver
asunción předpoklad
asunto věc
asustado vystrašený
asustar polekat
Asuán Asuán
Asymmetric Digital Subscriber Line Asymetric Digital Subscriber Line
Asynchronous Transfer Mode Asynchronous Transfer Mode
Asáraco Assarakos
así tak
así así všelijaký
así es la vida takový je život
Así habló Zaratustra Tak pravil Zarathustra
Asídenton Asyndeton
Asíndeton Asyndeton
asíntota asymptota
AT AT
At Folsom Prison At Folsom Prison
At the Beeb At the Beeb
At The Drive-In At the Drive-In
Atabeg Atabeg
Atacameños Atacama
atacante útočník
atada snop
atado snop
Atahualpa Atahualpa
atajar chytit
atajo zkratka
Atalanta Bergamasca Calcio Atalanta Bergamasca Calcio
Atanasio Atanáš
ataque útok
Ataque a Pearl Harbor Útok na Pearl Harbor
Ataque de denegación de servicio Denial of Service
Ataque de denegación del servicio Denial of Service
Ataque de fuerza bruta Řešení hrubou silou
atar vázat
Atari Jaguar Atari Jaguar
Atari Lynx Atari Lynx
Atari TOS Atari TOS
atascar ucpat
atasco dopravní zácpa
ataviar obléci
atavío oděv
ataúd rakev
Ataúlfo Athaulf
ATB André Tanneberger
Atbash Atbaš
Atelocynus microtis Pes krátkouchý
atemorizado vystrašený
atemorizar polekat
Atenas Athény
atención péče
atender dávat pozor
Atenea Athéna
atenerse spoléhat
atenta pozorný
Atentado Atentát
atentamente s upřímným pozdravem
atento pozorný
ateo ateista
atestado nabitý
ateísmo ateismus
Athame Athame