Inglés Español
Electromagnetic radiation hazard Contaminación electromagnética
Electromagnetic spectrum Espectro electromagnético
Electromagnetic tensor Tensor de Faraday
Electromagnetic theory Teoría electromagnética
electromagnetic wave onda electromagnética
Electromagnetic wave equation Radiación electromagnética
electromagnetism electromagnetismo
electromotive electromotor
electron electrón
Electron beam welding Soldadura con rayo de electrones
Electron capture detector Detector de captura de electrones
electron cloud nube de electrones
Electron hole Hueco de electrón
Electron microscope Microscopio electrónico
Electron pumping Bombeo de electrones
Electron transport chain Cadena de transporte de electrones
electron volt electronvoltio
Electron-positron annihilation Aniquilación positrón-electrón
electronegativity electronegatividad
electronic electrónico
Electronic art music Música académica electrónica
Electronic band structure Banda de valencia
Electronic body music Electronic Body Music
Electronic brakeforce distribution Reparto electrónico de frenada
Electronic business data inte EDI
electronic cigarette cigarrillo electrónico
electronic communication comunicación electrónica
Electronic Data Systems Electronic Data Systems
Electronic Delay Storage Automatic Calculator EDSAC
Electronic document exchange EDI
Electronic engineering Ingeniería eléctrica
Electronic filter Filtro electrónico
Electronic Industries Alliance Electronic Industries Alliance
electronic information network red de información electrónica
Electronic keyboard Teclado
Electronic learning E-learning
Electronic literature Ciberliteratura
electronic mail correo electrónico
Electronic mailing list Lista de correo electrónico
electronic material material electrónico