Inglés Español
polite correcto
Politecnico di Milano Politécnico de Milán
Politeia La República
politeness atención
Polites Polites
politic sagaz
political político
Political absolutism Absolutismo
Political anthropology Antropología política
political asylum asilo político
Political corruption Corrupción política
political counselling asesoramiento político
political creed creencia político
Political divisions of Bosnia and Herzegovina Organización territorial de Bosnia y Herzegovina
Political divisions of China Organización político-administrativa de China
Political divisions of Mexico Organización territorial de México
Political divisions of the United States Organización territorial de los Estados Unidos
political doctrine doctrinas políticas
political ecology ecología política
political economics economía política
Political executive Poder ejecutivo
political geography geografía política
Political groups of the European Parliament Partido político europeo
Political history Historia política
political ideology ideología política
Political minister Ministro
political organisation organización política
political party partidos políticos
political persuasion creencia político
Political philosophy Filosofía política
political power poder político
Political schemer Político
political science ciencias políticas
Political Spectrum Espectro político
Political status of Taiwan Estatus político de Taiwán
politician política