La búsqueda del término advertir ha obtenido 12 resultados
ES Español EN Inglés
advertir remark
advertir notice
advertir (v) [peligro] warn (v) [peligro]
advertir (v) [peligro] caution (v) [peligro]
advertir (v) [información] advise (v) [información]
ES Español EN Inglés
advertir (v) [información] enlighten (v) [información]
advertir (v) [información] inform (v) [información]
advertir (v) [observar] observe (v) [observar]
advertir (v) [observar] remark (v) [observar]
advertir (v) [observar] note (v) [observar]
advertir admonish (formal)
advertir (v) [to make someone aware of impending danger] warn (v) [to make someone aware of impending danger]
ES Sinónimos de advertir EN Traducciones
reparar [notar] (v) redress (formal)
amonestar [avisar] recall
prevenir [avisar] (v) hinder
informar [avisar] (v) communicate
observar [notar] (v) observe
ver [notar] (v) look at
otear [escudriñar] (v) scan
ojear [escudriñar] look at
señalar [indicar] (v) mark
guiñar [indicar] wink
atender [observar] (v) nurse
considerar [observar] (v) deem
olfatear [husmear] (v) smell out
notar [caer en cuenta] (v) remark
estudiar [observar] (v) practise
oler [husmear] (v) smell
advertir [caer en cuenta] (v) warn
acatar [caer en cuenta] heed
proponer [aconsejar] (v) put forward
recomendar [aconsejar] (v) advocate