La búsqueda del término aumentar ha obtenido 35 resultados
ES Español EN Inglés
aumentar (v) [realzar] enhance (v) [realzar]
aumentar (v) [peso] put on (v) [peso]
aumentar (v) [tensión] increase (v) [tensión]
aumentar (v) [aumento] mount up (v) [aumento]
aumentar (v) [presión] build up (v) [presión]
ES Español EN Inglés
aumentar (v) [producción] step up (v) [producción]
aumentar (v) [importe] raise (v) [importe]
aumentar (v) [importe] increase (v) [importe]
aumentar (v) [general] augment (v) [general]
aumentar (v) [precios] mount (v) [precios] (arch.)
aumentar (v) [precios] rise (v) [precios]
aumentar (v) [precios] go up (v) [precios]
aumentar (v) [precios] climb (v) [precios]
aumentar (v) [precios] boost (v) [precios]
aumentar (v) [precios] drive up (v) [precios]
aumentar (v) [precios] up (v) [precios]
aumentar (v) [tensión] build up (v) [tensión]
aumentar (v) [augment or make something greater] enhance (v) [augment or make something greater]
aumentar (v) [precios] jack up (v) [precios]
aumentar (v) [ampliar] enlarge (v) [ampliar]
aumentar (v) [óptica] magnify (v) [óptica]
aumentar (v) [tamaño] increase (v) [tamaño]
aumentar (v) [tamaño] grow (v) [tamaño]
aumentar (v) [incrementar] increase (v) [incrementar]
aumentar (v) [incrementar] add to (v) [incrementar]
aumentar (v) [ampliar] augment (v) [ampliar]
aumentar (v) [precios] increase (v) [precios]
aumentar [increase] accrue [increase]
aumentar (v) [realzar] intensify (v) [realzar]
aumentar (v) [realzar] make greater (v) [realzar]
aumentar (v) [realzar] heighten (v) [realzar]
aumentar (v) [realzar] augment (v) [realzar]
aumentar enhance
aumentar augment
aumentar (v) [precios] put up (v) [precios]
ES Sinónimos de aumentar EN Traducciones
crecer [incrementar] (v) grow
reforzar [incrementar] (v) reinforce
retoñar [multiplicarse] (v) burgeon
proliferar [multiplicarse] (v) proliferate
extender [agrandar] (v) splay out
medrar [crecer] (v) thrive
agravar [encarecer] (v) irritate
espigar [crecer] glean
mejorar [crecer] (v) improve
estirar [hinchar] (v) extend
distender [hinchar] (v) pull
recalcar [resaltar] (v) accentuate
sobrecargar [gravar] (v) overload
prosperar [desarrollarse] (v) flourish
subrayar [resaltar] (v) underscore
cargar [gravar] (v) charge
fructificar [desarrollarse] fructify
insistir [resaltar] (v) insist
intensificar [resaltar] (v) aggravate
alargar [extender] (v) let down