La búsqueda del término balance of matter ha obtenido uno resultado
Ir a
EN Inglés ES Español
balance of matter balance de materia

EN ES Traducciones de balance

balance (v) [state] mantener el equilibrio (v) [state]
balance (n) [state] balance (n) {m} [state]
balance (n) [state] equilibrio (n) {m} [state]
balance (n) [banking] saldo (n) {m} [banking]
balance (n) [instrument] balanza (n) {f} [instrument]
balance saldo {m}
balance abalanzar
balance saldar
balance (proper n v) [accounting: list of credits and debits] balance (proper n v) {m} [accounting: list of credits and debits]

EN ES Traducciones de of

of (o) [time] menos (o) [time]
of (o) [books] por (o) [books]
of (o) [general] de (o) [general]
of (o) [possession] de (o) [possession]
of (o) [origin] de (o) [origin]
of (o) [general] para (o) [general]
of (o) [time] para (o) [time]
of (o) [material] hecho de (o) [material]
of de
of ante {m}

EN ES Traducciones de matter

matter (n) [topic] asunto (n) {m} [topic]
matter (n) [affair] asunto (n) {m} [affair]
matter (n) [affair] cuestión (n) {f} [affair]
matter (n) [writing] sujeto (n) {m} [writing]
matter (n) [topic] sujeto (n) {m} [topic]
matter (v) [importance] importar (v) [importance]
matter (n) [writing] tema (n) {m} [writing]
matter (n) [topic] tema (n) {m} [topic]
matter (n) [writing] materia (n) {f} [writing]
matter (n) [physics] materia (n) {f} [physics]