La búsqueda del término Fiber to the premises ha obtenido uno resultado
Ir a
EN Inglés ES Español
Fiber to the premises FTTH

EN ES Traducciones de fiber

fiber (n) [material] fibra (n) {f} [material]

EN ES Traducciones de to

to (o) [time] menos (o) [time]
to a
to (o) [causing] a (o) [causing]
to (o) [destination] a (o) [destination]
to (o) [direction] a (o) [direction]
to (o) [general] a (o) [general]
to (o) [in honor of] a (o) [in honor of]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] a (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] a (o) [indirect object]
to (o) [general] con respecto a (o) [general]

EN ES Traducciones de the

the el
the (o) [definite article] el (o) [definite article]
the (o) [definite article] la (o) [definite article]
the (o) [definite article] los (o) [definite article]
the (o) [definite article] las (o) [definite article]
the (o) [definite article] lo (o) [definite article]
the la
the los
the las
the lo

EN ES Traducciones de premises

premises (n) [general] local (n) {m} [general]