La búsqueda del término impact assessment ha obtenido uno resultado
Ir a

EN ES Traducciones de impact

impact (n) [force] impacto (n) {m} [force]
impact (n) [consequence] impacto (n) {m} [consequence]
impact (n) [influence] impacto (n) {m} [influence]
impact (n) [influence] efecto (n) {m} [influence]
impact (n) [consequence] consecuencias (n) {f} [consequence]
impact influencia {f}

EN ES Traducciones de assessment

assessment (n) [appraisal] valoración (n) {f} [appraisal]
assessment (n) [appraisal] tasación (n) {f} [appraisal]
assessment (n) [appraisal] evaluación (n) {f} [appraisal]
assessment asesoramiento {m}
assessment ponderacion
assessment tasa {f}
assessment tasacion