La búsqueda del término intensify ha obtenido 9 resultados
EN Inglés ES Español
intensify (v) [enhance] aumentar (v) [enhance]
intensify (v) [feelings] avivar (v) [feelings]
intensify (v) [conflict] empeorar (v) [conflict]
intensify (v) [conflict] escalar (v) [conflict]
intensify (v) [enhance] realzar (v) [enhance]
EN Inglés ES Español
intensify (v) [conflict] intensificar (v) [conflict]
intensify (v) [anger] intensificar (v) [anger]
intensify (v) [enhance] intensificar (v) [enhance]
intensify (v) [conflict] agravarse (v) [conflict]

'Traducciones del Inglés al Español

EN Sinónimos de intensify ES Traducciones
make intricate [compound] (v) embrollar
multiply [compound] (v) multiplicar
confound [compound] (v) confundir
complicate [compound] (v) embrollar
escalate [expand] (v) subir
aggrandize [amplify] (v) ampliar
enlarge [amplify] (v) aumentar
increase [amplify] (v) acumular
extend [amplify] (v) llegar
expand [amplify] (v) crecer
shine [polish] (v) sobresalir
burnish [polish] (v) pulir
lighten [polish] alumbrar
bless [glorify] (v) consagrar
kindle [polish] (v) encender
glorify [exalt] (v) dignificar
magnify [glorify] (v) aumentar
brighten [polish] (v) aclarar
swell [glorify] (v) hincharse
extol [glorify] (v) alabar