La búsqueda del término llevar ha obtenido 17 resultados
ES Español EN Inglés
llevar (v) [gente]
 • llevado
 • llevas
 • llevan
 • hubiste llevado
 • hubieron llevado
transport (v) [gente]
 • transported
 • transport
 • transport
 • transported
 • transported
llevar (v) [vestuario] have on (v) [vestuario]
llevar (v) [general]
 • llevado
 • llevas
 • llevan
 • hubiste llevado
 • hubieron llevado
carry (v) [general]
 • carried
 • carry
 • carry
 • carried
 • carried
llevar
 • llevado
 • llevas
 • llevan
 • hubiste llevado
 • hubieron llevado
carry
 • carried
 • carry
 • carry
 • carried
 • carried
llevar (v) [persona] take along (v) [persona]
ES Español EN Inglés
llevar (v) [objetos] take along (v) [objetos]
llevar (v) [automóviles] give a ride to (v) [automóviles]
llevar (v) [general] carry away (v) [general]
llevar (v) [general] bear away (v) [general]
llevar (v) [automóviles] pick up (v) [automóviles]
llevar (v) [gente]
 • llevado
 • llevas
 • llevan
 • hubiste llevado
 • hubieron llevado
convey (v) [gente] (formal)
 • conveyed
 • convey
 • convey
 • conveyed
 • conveyed
llevar (v) [general]
 • llevado
 • llevas
 • llevan
 • hubiste llevado
 • hubieron llevado
bear (v) [general]
 • borne
 • bear
 • bear
 • bore
 • bore
llevar (v) [persona]
 • llevado
 • llevas
 • llevan
 • hubiste llevado
 • hubieron llevado
take (v) [persona]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
llevar (v) [objetos]
 • llevado
 • llevas
 • llevan
 • hubiste llevado
 • hubieron llevado
take (v) [objetos]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
llevar (v) [vestuario]
 • llevado
 • llevas
 • llevan
 • hubiste llevado
 • hubieron llevado
wear (v) [vestuario]
 • worn
 • wear
 • wear
 • wore
 • wore
llevar
 • llevado
 • llevas
 • llevan
 • hubiste llevado
 • hubieron llevado
bring
 • brought
 • bring
 • bring
 • brought
 • brought
llevar
 • llevado
 • llevas
 • llevan
 • hubiste llevado
 • hubieron llevado
fetch
 • fetched
 • fetch
 • fetch
 • fetched
 • fetched
ES Sinónimos de llevar EN Traducciones
trasladar [transportar] transportera
cargar [transportar] ladda upp
guiar [transportar] guida
arrastrar [transportar] dra
acarrear [transportar] innebära
enviar [traer] mejla
aducir [traer] anföra
cooperar [contribuir] samverka
colaborar [contribuir] samarbeta, kollaborera (v)
ayudar [contribuir] bistå
participar [contribuir] delta {n}
concurrir [contribuir] hålla med
cubrir [vestir] täcka upp (n adj v)
poner [vestir] placera
lucir [vestir] briljera
ataviar [vestir] kläda
ponerse [vestirse] bli
usar [vestirse] bruka
ataviarse [vestirse] styra ut
conducir [encauzar] m köra