La búsqueda del término llevar ha obtenido 17 resultados
ES Español EN Inglés
llevar fetch
llevar (v) [automóviles] give a ride to (v) [automóviles]
llevar (v) [general] bear (v) [general]
llevar (v) [general] bear away (v) [general]
llevar (v) [general] carry away (v) [general]
ES Español EN Inglés
llevar (v) [gente] convey (v) [gente] (formal)
llevar (v) [gente] transport (v) [gente]
llevar (v) [automóviles] pick up (v) [automóviles]
llevar (v) [objetos] take along (v) [objetos]
llevar carry
llevar (v) [objetos] take (v) [objetos]
llevar (v) [vestuario] wear (v) [vestuario]
llevar (v) [vestuario] have on (v) [vestuario]
llevar (v) [persona] take along (v) [persona]
llevar (v) [persona] take (v) [persona]
llevar bring
llevar (v) [general] carry (v) [general]
ES Sinónimos de llevar EN Traducciones
separar [cortar] (v) detach
transferir [trasladar] transfer
sufrir [aguantar] (v) suffer
tolerar [aguantar] (v) bear
sobrellevar [aguantar] (v) endure
soportar [aguantar] (v) endure
resignarse [aguantar] (v) resign oneself
adaptarse [aguantar] (v) adapt
traer [usar] (v) drag up
persuadir [inducir] (v) reason into
pilotar [manejar] (v) grok (v)
enviar [traer] (v) send
aducir [traer] (v) cite
cubrir [vestir] (v) cover
maniobrar [conducir] (v) maneuver
poner [vestir] (v) turn on
manejar [conducir] (v) operate
lucir [vestir] (v) look
ataviar [vestir] attire
destinar [enviar] (v) ordain