La búsqueda del término Reccared I ha obtenido uno resultado
Ir a
EN Inglés ES Español
Reccared I Recaredo

EN ES Traducciones de i

I (o) [pers. pron. - subject] yo (o) {m} [pers. pron. - subject]
I yo {m}
I I
I me
I