La búsqueda del término satisfacer ha obtenido 23 resultados
ES Español EN Inglés
satisfacer (v) [satisfacción] please (v) [satisfacción]
satisfacer (v) [general] satisfy (v) [general]
satisfacer (v) [hambre] satisfy (v) [hambre]
satisfacer (v) [hambre] alleviate (v) [hambre]
satisfacer (v) [deseo] assuage (v) [deseo]
ES Español EN Inglés
satisfacer (v) [deseo] satisfy (v) [deseo]
satisfacer (v) [solicitud] honor (v) [solicitud]
satisfacer (v) [exigencia] satisfy (v) [exigencia]
satisfacer (v) [exigencia] fulfill (v) [exigencia]
satisfacer (v) [exigencia] fulfil (v) [exigencia]
satisfacer (v) [satisfacción] gratify (v) [satisfacción]
satisfacer (v) [meta] fulfill (v) [meta]
satisfacer (v) [to meet needs, to fulfill] satisfy (v) [to meet needs, to fulfill]
satisfacer (v) [meta] fulfil (v) [meta]
satisfacer (v) [condición] satisfy (v) [condición]
satisfacer (v) [condición] fulfill (v) [condición]
satisfacer (v) [condición] fulfil (v) [condición]
satisfacer (v) [deuda] clear (v) [deuda]
satisfacer (v) [deuda] pay off (v) [deuda]
satisfacer (v) [acuerdo] honor (v) [acuerdo]
satisfacer (v) [persona] satisfy (v) [persona]
satisfacer satisfy
satisfacer (v) [general] please (v) [general]
ES Sinónimos de satisfacer EN Traducciones
saturar [saciar] (v) saturate
cebar [saciar] feed (informal)
alborozar [agradar] (v) elate
hartar [saciar] (v) put off
llenar [saciar] (v) fill
redimir [liquidar] (v) buy back
pagar [liquidar] (v) pay
saldar [liquidar] (v) pay off
satisfacer [liquidar] (v) satisfy
reparar [resarcir] (v) redress (formal)
amortizar [liquidar] (v) amortize
restablecer [resarcir] (v) restore
indemnizar [resarcir] (v) compensate
remediar [resarcir] (v) help
ayudar [resarcir] (v) help
retribuir [resarcir] (v) remunerate
compensar [resarcir] (v) pay back
gastar [pagar] (v) wear out
cumplir [pagar] (v) fulfill
finiquitar [liquidar] (v) clinch