La búsqueda del término secular ha obtenido 9 resultados
ES Español EN Inglés
secular (a) [profano] profane (a) [profano]
secular (a) [profano] secular (a) [profano]
secular (a) [antiguo] age-old (a) [antiguo]
secular (a) [antiguo] ancient (a) [antiguo]
secular (a) [antiguo] very old (a) [antiguo]
ES Español EN Inglés
secular secular
ES Sinónimos de secular EN Traducciones
antiguo [añejo] (a) long-standing
centenario [añejo] (a) {m} centenarian
lego [seglar] layman
fútil [frívolo] (a) piffling (informal)
vano [frívolo] (a) vain
trivial [frívolo] (a) platitudinous (pej.)
secular [lego] (a) profane
civil [lego] (a) {m} civil
mundano [lego] (a) fashionable
terrenal [lego] (a) earthly
laico [lego] (a) secular
terreno [seglar] (n) {m} construction site
material [seglar] (a) {m} material
temporal [seglar] (a) {m} impermanent
EN Inglés ES Español
secular (a) [profane] profano (a) {m} [profane]
secular (a) [profane] secular (a) [profane]
secular (a) [education] laico (a) [education]

'Traducciones del Inglés al Español

EN Sinónimos de secular ES Traducciones
profane [worldly] (v) profanar
transitory [worldly] (a) (formal) efímero
non-combatant [non-military] no combatiente
civilian [property] (n) civil {m}
non-military [property] civil {m}
public [property] (a) público {m}
civil [property] (a) correcto
mundane [earthy] (a) trivial
mortal [earthy] (a) mortal
worldly [earthy] (a) terrenal
secular [earthy] (a) profano {m}
physical [earthy] (a) material {m}
earthly [earthy] (a) terrestre
lay [property] (v) poner
carnal [earthy] (a) carnal
human [earthy] (a) humano
ungodly [not sacred] (a) impío
unholy [not sacred] profano {m}
impure [not sacred] (a) impuro
wicked [not sacred] (a) vil