La búsqueda del término endurer ha obtenido 14 resultados
FR Francés ES Español
endurer (v) [mal]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
resistir (v) [mal]
 • resistido
 • resistes
 • resisten
 • hubiste resistido
 • hubieron resistido
endurer (v) [état mental]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
resistir (v) [état mental]
 • resistido
 • resistes
 • resisten
 • hubiste resistido
 • hubieron resistido
endurer (v) [mal]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
aguantar (v) [mal]
 • aguantado
 • aguantan
 • aguantas
 • hubiste aguantado
 • hubieron aguantado
endurer (v) [to continue despite obstacles]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
aguantar (v) [to continue despite obstacles]
 • aguantado
 • aguantan
 • aguantas
 • hubiste aguantado
 • hubieron aguantado
endurer (v) [état mental]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
aguantar (v) [état mental]
 • aguantado
 • aguantan
 • aguantas
 • hubiste aguantado
 • hubieron aguantado
FR Francés ES Español
endurer (v) [mal]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
soportar (v) [mal]
 • soportado
 • soportan
 • soportas
 • hubieron soportado
 • hubiste soportado
endurer (v) [état mental]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
soportar (v) [état mental]
 • soportado
 • soportan
 • soportas
 • hubieron soportado
 • hubiste soportado
endurer (v) [mal]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
sobrellevar (v) [mal]
 • sobrellevado
 • sobrellevan
 • sobrellevas
 • hubieron sobrellevado
 • hubiste sobrellevado
endurer (v) [état mental]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
sobrellevar (v) [état mental]
 • sobrellevado
 • sobrellevan
 • sobrellevas
 • hubieron sobrellevado
 • hubiste sobrellevado
endurer (v) [mal]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
tolerar (v) [mal]
 • tolerado
 • toleran
 • toleras
 • hubieron tolerado
 • hubiste tolerado
endurer (v) [état mental]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
tolerar (v) [état mental]
 • tolerado
 • toleran
 • toleras
 • hubieron tolerado
 • hubiste tolerado
endurer (v) [problème]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
sufrir (v) [problème]
 • sufrido
 • sufren
 • sufres
 • hubieron sufrido
 • hubiste sufrido
endurer (v) [problème] pasar por (v) [problème]
endurer (v) [to continue despite obstacles]
 • aies enduré
 • aient enduré
 • endures
 • endurent
perdurar (v) [to continue despite obstacles]
 • perdurado
 • perduran
 • perduras
 • hubieron perdurado
 • hubiste perdurado

'Traducciones del Francés al Español