La búsqueda del término rodzina ha obtenido 6 resultados
PL Polaco ES Español
rodzina (n) {f} parentela (n)
rodzina (n) {f} familia (n) {f}
rodzina (n adj) [group of people related by blood, marriage, law, or custom] {f} familia (n adj) {f} [group of people related by blood, marriage, law, or custom]
rodzina (n adj) [immediate family, e.g. parents and their children] {f} familia (n adj) {f} [immediate family, e.g. parents and their children]
rodzina (n adj) [linguistics: a group of languages believed to have descended from the same ancestral language] {f} familia (n adj) {f} [linguistics: a group of languages believed to have descended from the same ancestral language]
PL Polaco ES Español
rodzina (n adj) [rank in a taxonomic classification, above both genus and species] {f} familia (n adj) {f} [rank in a taxonomic classification, above both genus and species]

'Traducciones del Polaco al Español

PL Sinónimos de rodzina ES Traducciones
małżeństwo [tytuł grzecznościowy wobec małżeństwa] n matrimonio {m}
państwo [tytuł grzecznościowy wobec małżeństwa] n ustedes
zbiór [kolekcja niepowtarzających się elementów] m familia {f}
klan [rodzina] m clan {m}
ród [rodzina] m tribu {f}