La búsqueda del término anmärkningsvärd ha obtenido 28 resultados
SV Sueco ES Español
anmärkningsvärd (a) [ändring] grande (a) [ändring]
anmärkningsvärd (a) [ändring] observable (a) [ändring]
anmärkningsvärd (a) [vikt] observable (a) [vikt]
anmärkningsvärd (a) [utomordentlig] observable (a) [utomordentlig]
anmärkningsvärd (a) [person] observable (a) [person]
SV Sueco ES Español
anmärkningsvärd (a) [ändring] admirable (a) [ändring]
anmärkningsvärd (a) [vikt] admirable (a) [vikt]
anmärkningsvärd (a) [utomordentlig] admirable (a) [utomordentlig]
anmärkningsvärd (a) [person] admirable (a) [person]
anmärkningsvärd (a) [ändring] remarcable (a) [ändring]
anmärkningsvärd (a) [vikt] remarcable (a) [vikt]
anmärkningsvärd (a) [utomordentlig] remarcable (a) [utomordentlig]
anmärkningsvärd (a) [person] remarcable (a) [person]
anmärkningsvärd (a) [briljant] brillante (a) [briljant]
anmärkningsvärd (a) [vikt] mayor (a) [vikt]
anmärkningsvärd (a) [vikt] grande (a) [vikt]
anmärkningsvärd (a) [ändring] importante (a) [ändring]
anmärkningsvärd (a) [vikt] importante (a) [vikt]
anmärkningsvärd (a) [ändring] notable (a) {m} [ändring]
anmärkningsvärd (a) [vikt] notable (a) {m} [vikt]
anmärkningsvärd (a) [utomordentlig] notable (a) {m} [utomordentlig]
anmärkningsvärd (a) [person] notable (a) {m} [person]
anmärkningsvärd (a) [briljant] notable (a) {m} [briljant]
anmärkningsvärd (a) [ändring] extraordinario (a) [ändring]
anmärkningsvärd (a) [vikt] extraordinario (a) [vikt]
anmärkningsvärd (a) [utomordentlig] extraordinario (a) [utomordentlig]
anmärkningsvärd (a) [person] extraordinario (a) [person]
anmärkningsvärd (a) [ändring] mayor (a) [ändring]

'Traducciones del Sueco al Español

SV Sinónimos de anmärkningsvärd ES Traducciones
ryktbar [berömd] respetable
bekant [berömd] conocido {m}
ansenlig [betydelsefull] considerable
väsentlig [betydelsefull] cardinal
försvarlig [betydelsefull] justificable
viktig [betydelsefull] importante
stor [betydelsefull] Grande (adj int n adv)
avsevärd [betydelsefull] considerable
vidsträckt [betydelsefull] vasto
betydande [betydelsefull] considerable
påfallande [markerad] conspícuo (adj)
tydlig [markerad] distinto
slående [markerad] n conspícuo (adj)
markant [markerad] conspícuo (adj)
egendomlig [märkvärdig] caprichoso
underlig [märkvärdig] inusual
märklig [märkvärdig] inusual
enastående [märklig] único
remarkabel [märklig] extraordinario
ovanlig [märklig] extraño {m}