La búsqueda del término ansenlig ha obtenido 20 resultados
SV Sueco ES Español
ansenlig (adj) [worth considering] considerable (adj) [worth considering]
ansenlig (a) [kvantitet] generoso (a) [kvantitet]
ansenlig (a) [storlek] sustancial (a) [storlek]
ansenlig (a) [kvantitet] sustancial (a) [kvantitet]
ansenlig (a) [olikhet] digno de consideración (a) [olikhet]
SV Sueco ES Español
ansenlig (a) [acceptabel] digno de consideración (a) [acceptabel]
ansenlig (a) [olikhet] importante (a) [olikhet]
ansenlig (a) [acceptabel] importante (a) [acceptabel]
ansenlig (a) [olikhet] apreciable (a) [olikhet]
ansenlig (a) [acceptabel] apreciable (a) [acceptabel]
ansenlig (a) [acceptabel] respetable (a) [acceptabel]
ansenlig (a) [storlek] considerable (a) [storlek]
ansenlig (a) [olikhet] considerable (a) [olikhet]
ansenlig (a) [kvantitet] considerable (a) [kvantitet]
ansenlig (a) [acceptabel] considerable (a) [acceptabel]
ansenlig (a) [olikhet] decente (a) [olikhet]
ansenlig (a) [acceptabel] decente (a) [acceptabel]
ansenlig (a) [olikhet] notable (a) {m} [olikhet]
ansenlig (a) [acceptabel] notable (a) {m} [acceptabel]
ansenlig (a) [olikhet] respetable (a) [olikhet]

'Traducciones del Sueco al Español

SV Sinónimos de ansenlig ES Traducciones
betydlig [väsentlig] considerable
betydelsefull [väsentlig] importante
betydande [väsentlig] considerable
beaktansvärd [väsentlig] considerable
nätt [väsentlig] graciosamente
vacker [väsentlig] apuesto
avsevärd [väsentlig] considerable
anmärkningsvärd [betydelsefull] remarcable
väsentlig [betydelsefull] cardinal
försvarlig [betydelsefull] justificable
viktig [betydelsefull] importante
stor [betydelsefull] Grande (adj int n adv)
vidsträckt [betydelsefull] vasto
hederlig [icke föraktlig] íntegro
frikostig [icke föraktlig] munífico
omfattande [vid] exhaustivo
voluminös [vid] masiva
bred [vid] amplia (adj adv n)
tjock [vid] grueso {m}
fet [vid] graso