La búsqueda del término väsentlig ha obtenido 42 resultados
SV Sueco ES Español
väsentlig (a) [kvantitet] sustancial (a) [kvantitet]
väsentlig (a) [information] grande (a) [information]
väsentlig (a) [olikhet] grande (a) [olikhet]
väsentlig (a) [vikt] grande (a) [vikt]
väsentlig (a) [allmän] integrante (a) [allmän]
SV Sueco ES Español
väsentlig (a) [vikt] integrante (a) [vikt]
väsentlig (a) [vikt] observable (a) [vikt]
väsentlig (a) [allmän] esencial (a) [allmän]
väsentlig (a) [information] esencial (a) [information]
väsentlig (a) [olikhet] esencial (a) [olikhet]
väsentlig (a) [vikt] esencial (a) [vikt]
väsentlig (a) [vikt] digno de consideración (a) [vikt]
väsentlig (a) [allmän] imprescindible (a) [allmän]
väsentlig (a) [vikt] imprescindible (a) [vikt]
väsentlig (a) [allmän] fundamental (a) [allmän]
väsentlig (a) [vikt] fundamental (a) [vikt]
väsentlig (a) [allmän] sumo (a) [allmän]
väsentlig (a) [vikt] sumo (a) [vikt]
väsentlig (a) [allmän] más esencial (a) [allmän]
väsentlig (a) [vikt] más esencial (a) [vikt]
väsentlig (adj n) [of fundamental importance] cardinal (adj n) [of fundamental importance]
väsentlig (a) [olikhet] considerable (a) [olikhet]
väsentlig (a) [olikhet] mayor (a) [olikhet]
väsentlig (a) [vikt] mayor (a) [vikt]
väsentlig (a) [information] pertinente (a) [information]
väsentlig (a) [olikhet] pertinente (a) [olikhet]
väsentlig (a) [vikt] pertinente (a) [vikt]
väsentlig (a) [information] notable (a) {m} [information]
väsentlig (a) [olikhet] notable (a) {m} [olikhet]
väsentlig (a) [vikt] notable (a) {m} [vikt]
väsentlig (a) [information] considerable (a) [information]
väsentlig (a) [kvantitet] considerable (a) [kvantitet]
väsentlig (a) [information] mayor (a) [information]
väsentlig (a) [vikt] considerable (a) [vikt]
väsentlig (a) [information] apreciable (a) [information]
väsentlig (a) [olikhet] apreciable (a) [olikhet]
väsentlig (a) [vikt] apreciable (a) [vikt]
väsentlig (a) [information] importante (a) [information]
väsentlig (a) [olikhet] importante (a) [olikhet]
väsentlig (a) [vikt] importante (a) [vikt]
väsentlig (a) [information] digno de consideración (a) [information]
väsentlig (a) [olikhet] digno de consideración (a) [olikhet]

'Traducciones del Sueco al Español

SV Sinónimos de väsentlig ES Traducciones
viktig [betydelsefull] 重要 (zhòngyào)
stor [betydelsefull] (dà)
konkret [verklig] 凝結 (adj n v)
betydelsefull [vidkommande] 重要 (zhòngyào)