La búsqueda del término chữ Nho ha obtenido 3 resultados
Ir a
VI Vietnamita ES Español
chữ Nho (n) [CJKV character] (n) carácter chino (n) {m} [CJKV character]
chữ Nho (n) [CJKV character] (n) letras chinas (n) {f} [CJKV character]
chữ Nho (n) [CJKV character] (n) hanzi (n) [CJKV character] (n)

VI ES Traducciones de nho

nhỏ chico {m}
nhỏ (adj adv n) [not large] chico (adj adv n) {m} [not large]
nhỏ pequeño
nhỏ (adj adv n) [not large] pequeño (adj adv n) [not large]