La búsqueda del término hình lập phương ha obtenido uno resultado
Ir a
VI Vietnamita ES Español
hình lập phương [geometry: polyhedron having of six identical square faces] (n v) cubo {m} [geometry: polyhedron having of six identical square faces]

VI ES Traducciones de hình

hình foto {f}
hình fotografía {f}
hình [shape] figura {f} [shape]
hình [shape or visible structure] forma {f} [shape or visible structure]