La búsqueda del término luật hình sự ha obtenido uno resultado
Ir a
VI Vietnamita ES Español
luật hình sự [area of law] derecho penal {m} [area of law]

VI ES Traducciones de hình

hình foto {f}
hình fotografía {f}
hình [shape] figura {f} [shape]
hình [shape or visible structure] forma {f} [shape or visible structure]