La búsqueda del término dar ha obtenido 26 resultados
ES Español EN Inglés
dar (v) [objeto] reach (v) [objeto]
dar (v) [objeto] provide with (v) [objeto]
dar (v) [entregar] hand over (v) [entregar]
dar (v) [entregar] deliver (v) [entregar]
dar (v) [general] spare (v) [general]
ES Español EN Inglés
dar (v) [reloj] strike (v) [reloj]
dar (v) [satisfacción] bring (v) [satisfacción]
dar (v) [satisfacción] give (v) [satisfacción]
dar (v) [mano] shake (v) [mano]
dar (v) [ayudar] render (v) [ayudar] (formal)
dar (v) [juegos - naipes] deal (v) [juegos - naipes]
dar (v) [objeto] give (v) [objeto]
dar (v) [general] give (v) [general]
dar [(transitive) To give as a gift] gift [(transitive) To give as a gift]
dar (v) [objeto] pass (v) [objeto]
dar (v) [discurso] deliver (v) [discurso]
dar (v) [discurso] make (v) [discurso]
dar (v) [agricultura] produce (v) [agricultura]
dar (v) [agricultura] yield (v) [agricultura]
dar (v) [objetos] hand (v) [objetos]
dar (v) [objetos] give (v) [objetos]
dar (v) [otorgar] bestow (v) [otorgar] (formal)
dar (v) [otorgar] grant (v) [otorgar]
dar (v) [otorgar] endow (v) [otorgar]
dar give
dar (v) [entregar] render (v) [entregar] (formal)
ES Sinónimos de dar EN Traducciones
hallar [atinar] (v) discover
topar [atinar] thrust
abofetear [pegar] (v) slap
regalar [entregar] (v) give away
remunerar [entregar] (v) compensate
producir [producir] (v) cause
sobrevenir [suceder] (v) supervene
ocurrir [suceder] (v) happen
aparecer [suceder] (v) appear
bastar [alcanzar] (v) suffice (formal)
largar [dar] (v) let out
infundir [imbuir] (v) instill
distribuir [repartir] (v) hand out
enseñar [imbuir] (v) produce
aleccionar [imbuir] teach
inspirar [imbuir] (v) inspire
invitar [ofrecer] (v) treat to
inculcar [imbuir] (v) inculcate (formal)
tocar [golpear] (v) knock
proponer [ofrecer] (v) put forward