La búsqueda del término engullir ha obtenido 6 resultados
ESEspañolENInglés
engullir
 • engullido
 • engulles
 • engullen
 • hubiste engullido
 • hubieron engullido
swallow
 • swallowed
 • swallow
 • swallow
 • swallowed
 • swallowed
engullir(v)[comida]
 • engullido
 • engulles
 • engullen
 • hubiste engullido
 • hubieron engullido
guzzle(v)[comida](informal)
 • guzzled
 • guzzle
 • guzzle
 • guzzled
 • guzzled
engullir(v)[comida]
 • engullido
 • engulles
 • engullen
 • hubiste engullido
 • hubieron engullido
gobble(v)[comida]
 • gobbled
 • gobble
 • gobble
 • gobbled
 • gobbled
engullir(v n)[to eat hastily or greedily]
 • engullido
 • engulles
 • engullen
 • hubiste engullido
 • hubieron engullido
gobble(v n)[to eat hastily or greedily]
 • gobbled
 • gobble
 • gobble
 • gobbled
 • gobbled
engullir(v)[comida] gulp down(v)[comida]
ESEspañolENInglés
engullir(v)[comida]
 • engullido
 • engulles
 • engullen
 • hubiste engullido
 • hubieron engullido
devour(v)[comida]
 • devoured
 • devour
 • devour
 • devoured
 • devoured
ESSinónimos de engullirENTraducciones
ingerir[tragar]ingest
comer[tragar]eat
tomar[tragar]take
consumir[tragar]consume
deglutir[tragar]swallow
introducir[meter]insert
embutir[meter]embed
insertar[meter]advertise
tragar[beber]swallow
devorar[comer]gobble up
desaparecer[hundir]get out of Dodge(v)