Español Sueco
llaga skada
llama flamma
llamada telefonsamtal
llamada a cobro revertido samtal som betalas av mottagaren
llamada de larga distancia rikssamtal
llamada de persona a persona personligt telefonsamtal
Llamada Demócrata Cristiana Kristdemokratisk apell
llamada en vivo telefonprogram
llamada por cobrar samtal som betalas av mottagaren
llamada telefónica telefonsamtal
Llamada y respuesta Call and response
llamado kallad
llamar fängsla
llamar a knacka på
llamar a filas inkalla
llamar al pan, pan y al vino, vino en spade är en spade (Guidetti)
Llamar al teléfono Ring
llamar al testigo kalla in ett vittne
llamar aparte dra åt sidan
llamar con señas signalera
llamar la atención vara med
llamar la atención de alguien a påkalla någons uppmärksamhet på
llamar por el altavoz söka
llamar por teléfono ringa
llamarada bläs
llamarse kalla
llamarse a sí mismo kalla sig för
llamas brinnande
llamativo fängslande
llameante flammande
llamear blossa upp
llanero cowboy
Llanfairpwllgwyngyll Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
llano platt
Llanquihue Lago de Llanquihue
llanta däck
llanta de auxilio reservhjul
Llanta de oruga Slipstream
llanta desinflada punktering
llanta pinchada punktering
llanta ponchada punktering
llanta radial radialdäck
llanta vacía punktering
llantas de entrenamiento stödhjul
llanto gråt
llanto de ayuda nödrop
llantén groblad
llantén de agua vattengroblad
llanura slätt
Llanura abisal Djuphavsslätt
llanura alivial alluvialslätt
llanura aluvial alluvial slätt
llanura de inundación alluvialslätt
Llanura de las jarras Krukslätten
Llanura panónica Pannoniska slätten
llanuras slätt
llave klammertecken
llave de tuerca ryck
llave inglesa ryck
llegada ankomst
llegar komma fram
llegar a