La búsqueda del término betydande ha obtenido 17 resultados
SV Sueco ES Español
betydande (adj) [worth considering] considerable (adj) [worth considering]
betydande (adj) [having noticeable effect] significativo (adj) [having noticeable effect]
betydande (a) [olikhet] digno de consideración (a) [olikhet]
betydande (a) [framstående] digno de consideración (a) [framstående]
betydande (a) [olikhet] importante (a) [olikhet]
SV Sueco ES Español
betydande (adj) [having noticeable effect] importante (adj) [having noticeable effect]
betydande (a) [framstående] importante (a) [framstående]
betydande (a) [olikhet] apreciable (a) [olikhet]
betydande (a) [framstående] apreciable (a) [framstående]
betydande (a) [framstående] distinguido (a) [framstående]
betydande (a) [olikhet] considerable (a) [olikhet]
betydande (a) [framstående] considerable (a) [framstående]
betydande (a) [uppförande] notable (a) {m} [uppförande]
betydande (a) [olikhet] notable (a) {m} [olikhet]
betydande (a) [framstående] notable (a) {m} [framstående]
betydande (a) [uppförande] distinguido (a) [uppförande]
betydande (a) [olikhet] distinguido (a) [olikhet]

'Traducciones del Sueco al Español

SV Sinónimos de betydande ES Traducciones
betydlig [väsentlig] значителен (adj)
betydelsefull [väsentlig] важно {n} (važno)
beaktansvärd [väsentlig] значителен (adj)
ansenlig [väsentlig] значителен (adj)
nätt [väsentlig] тънък (adj adv n v)
vacker [väsentlig] изящен (adj n)
avsevärd [väsentlig] значителен (adj)
farlig [allvarlig] потенциално опасен (adj)
svår [allvarlig] те́жък (adj)
kinkig [allvarlig] капризен
väsentlig [betydelsefull] основен (adj n)
viktig [betydelsefull] важно {n} (važno)
stor [betydelsefull] едър
märklig [ansenlig] особен (adj)
framstående [framträdande] висококачествен (adj adv n v)
markant [framträdande] забележим
omfångsrik [vid] масивен (n adj v)
riklig [vid] изобилен (adj)
märkbar [nämnvärd] различим (adj)
påtaglig [nämnvärd] определен (adj determiner)