La búsqueda del término vidsträckt ha obtenido 19 resultados
SV Sueco ES Español
vidsträckt (a) [omfångsrik] extenso (a) [omfångsrik]
vidsträckt (a) [rum] abarcador (a) [rum]
vidsträckt (a) [omfångsrik] abarcador (a) [omfångsrik]
vidsträckt (a) [rum] extensivo (a) [rum]
vidsträckt (a) [omfångsrik] extensivo (a) [omfångsrik]
SV Sueco ES Español
vidsträckt (a) [rum] espacioso (a) [rum]
vidsträckt (a) [omfångsrik] espacioso (a) [omfångsrik]
vidsträckt (a) [rum] ancho (a) {m} [rum]
vidsträckt (a) [rum] extenso (a) [rum]
vidsträckt (a) [område] extenso (a) [område]
vidsträckt (a) [mening] muy difundido (a) [mening]
vidsträckt (a) [rum] holgado (a) [rum]
vidsträckt (o) [vitt] ampliamente (o) [vitt]
vidsträckt (o) [vitt] extensamente (o) [vitt]
vidsträckt (a) [rum] amplio (a) [rum]
vidsträckt (a) [område] vasto (a) [område]
vidsträckt (a) [rum] grande (a) [rum]
vidsträckt (a) [omfångsrik] grande (a) [omfångsrik]
vidsträckt (a) [rum] cómodo (a) [rum]

'Traducciones del Sueco al Español

SV Sinónimos de vidsträckt ES Traducciones
ansenlig [betydelsefull] considerable
anmärkningsvärd [betydelsefull] remarcable
väsentlig [betydelsefull] cardinal
försvarlig [betydelsefull] justificable
viktig [betydelsefull] importante
stor [betydelsefull] Grande (adj int n adv)
avsevärd [betydelsefull] considerable
betydande [betydelsefull] considerable
utdragen [utsträckt] muy prolongado
förlängd [utsträckt] extendido
lång [utsträckt] alto {m}
omfattande [vid] exhaustivo
voluminös [vid] masiva
bred [vid] amplia (adj adv n)
tjock [vid] grueso {m}
fet [vid] graso
vidlyftig [vid] total {m}
lummig [vid] confuso
omfångsrik [vid] masiva
vid [stor] para