La búsqueda del término viktig ha obtenido 40 resultados
SV Sueco ES Español
viktig (a) [händelse] grande (a) [händelse]
viktig (a) [händelse] importante (a) [händelse]
viktig (a) [information] importante (a) [information]
viktig (a) [olikhet] importante (a) [olikhet]
viktig (a) [vikt] importante (a) [vikt]
SV Sueco ES Español
viktig (a) [ändring] importante (a) [ändring]
viktig (a) [händelse] digno de consideración (a) [händelse]
viktig (a) [information] digno de consideración (a) [information]
viktig (a) [olikhet] digno de consideración (a) [olikhet]
viktig (a) [vikt] digno de consideración (a) [vikt]
viktig importante
viktig (a) [information] grande (a) [information]
viktig (a) [olikhet] grande (a) [olikhet]
viktig (a) [vikt] grande (a) [vikt]
viktig (a) [vikt] observable (a) [vikt]
viktig (a) [händelse] esencial (a) [händelse]
viktig (a) [information] esencial (a) [information]
viktig (a) [olikhet] esencial (a) [olikhet]
viktig (a) [vikt] esencial (a) [vikt]
viktig (a) [grund] ponderable (a) [grund]
viktig (a) [olikhet] notable (a) {m} [olikhet]
viktig (a) [information] mayor (a) [information]
viktig (a) [olikhet] mayor (a) [olikhet]
viktig (a) [vikt] mayor (a) [vikt]
viktig (a) [händelse] pertinente (a) [händelse]
viktig (a) [information] pertinente (a) [information]
viktig (a) [olikhet] pertinente (a) [olikhet]
viktig (a) [vikt] pertinente (a) [vikt]
viktig (a) [händelse] notable (a) {m} [händelse]
viktig (a) [information] notable (a) {m} [information]
viktig (a) [händelse] mayor (a) [händelse]
viktig (a) [vikt] notable (a) {m} [vikt]
viktig (a) [händelse] considerable (a) [händelse]
viktig (a) [information] considerable (a) [information]
viktig (a) [olikhet] considerable (a) [olikhet]
viktig (a) [vikt] considerable (a) [vikt]
viktig (a) [händelse] apreciable (a) [händelse]
viktig (a) [information] apreciable (a) [information]
viktig (a) [olikhet] apreciable (a) [olikhet]
viktig (a) [vikt] apreciable (a) [vikt]

'Traducciones del Sueco al Español

SV Sinónimos de viktig ES Traducciones
fåfäng [högfärdig] fútil
dryg [högfärdig] vanidoso
högmodig [högfärdig] vanidoso
inbilsk [högfärdig] vanidoso
övermodig [högfärdig] vanidoso
mallig [högfärdig] vanidoso
uppblåst [högfärdig] vanidoso
kritisk [väsentlig] susceptible
definitiv [väsentlig] preciso
utslagsgivande [väsentlig] decisivo
avgörande [väsentlig] n decisivo
ansenlig [betydelsefull] considerable
anmärkningsvärd [betydelsefull] remarcable
väsentlig [betydelsefull] cardinal
försvarlig [betydelsefull] justificable
stor [betydelsefull] Grande (adj int n adv)
avsevärd [betydelsefull] considerable
vidsträckt [betydelsefull] vasto
betydande [betydelsefull] considerable
av intresse [ansenlig] interesante